behandelingen

De intake

Tijdens de eerste afspraak vindt het intakegesprek plaats aan de hand van het door u ingevulde inschrijfformulier. Dan volgt een mondonderzoek. Soms worden er röntgenfoto’s van uw gebit gemaakt. Als het nodig is, stellen we in overleg met u een behandelplan op en maken we afspraken voor eventuele vervolgbehandelingen.

De halfjaarlijkse gebitscontrole

Onze patiënten komen normaal gesproken twee keer per jaar voor een gebitscontrole. Tijdens deze controles kijken we naar de conditie van uw tanden en kiezen, tandvlees en de restauraties in uw mond.

Bij volwassenen leggen we de conditie van het tandvlees bovendien in het patiëntendossier vast met een DPSI -score. Dit is een screeningsmethode om de conditie van uw tandvlees in kaart te brengen en te vervolgen.

Iedere 2 tot 3 jaar maken we röntgenfoto’s. We doen dit omdat niet alle aandoeningen van buitenaf met het blote oog zichtbaar zijn.

Belangrijk is dat u tijdens de gebitscontrole uw eventuele gezondheidsproblemen en medicijngebruik aan uw tandarts meldt. Sommige algemene kwalen en het gebruik van sommige medicijnen kunnen leiden tot veranderingen in uw mond, of kunnen van uw tandarts een andere manier van werken of een andere materiaalkeuze vragen.

Natuurlijk zal de tandarts u tijdens de gebitscontrole ook vragen of u klachten heeft van uw gebit.

Preventieve voorlichting en instructie en gebitsreiniging

Soms wordt uw gebit bij de halfjaarlijkse controle direct gereinigd en krijgt u van de tandarts of de assistente tips en adviezen om uw mond zelf goed schoon te kunnen houden. Dit doen we omdat met het verwijderen van tandplaque en tandsteen ook veel problemen zoals het ontstaan van gaatjes en ontstekingen voorkomen kunnen worden.

Als uitgebreidere gebitsreiniging en / of instructie nodig is, zal daarvoor een vervolgafspraak ingepland worden bij de mondzorgkundige (mondhygiënist).

Voor alle vervolgbehandelingen, zoals bijvoorbeeld het vullen van een gaatje, zal na afloop van de controle een nieuwe afspraak ingepland worden bij de balie. Als er geen vervolgbehandeling nodig is, kunt u bij het verlaten van de praktijk alvast een nieuwe afspraak inplannen voor de volgende gebitscontrole.

Meer informatie over de verschillende tandheelkundige behandelingen kunt u vinden onder het tabblad ‘tandheelkundige informatie’.

mirror
Wij zijn aangesloten bij:

krtnmt logo